lifewise1
Kan stress forebygges?
lifewise2
Robusthed -
medarbejdernes
nye trussel?
lifewise3
Teamet er organisationens hjerte
lifewise4
Kan ledelse af stress digitaliseres?
lifewise5
Hvor skal grænsen gå?
lifewise6
Fra fravær
til trivsel?

Lifewise arbejder for at styrke virksomheders modstandskraft mod stadig stigende krav til omstilling, vækst og produktivitet. Det gør vi med coaching, konsulentopgaver og digitale indsatser. Lifewise har, sammen med KMD, udviklet on-line værktøjer til at styrke ledelse, trivsel og arbejdsmiljø, og forebygge stress og sygefravær.

 


Cases


Stress kan forebygges med fokus på kultur og ledelse. Dermed opnår vi resultater på selv komplekse udfordringer, som typisk krydser grænserne til det relationelle og personlige.

Robusthed opfattes – mere eller mindre berettiget – som en ny trussel mod det psykiske arbejdsmiljø. Når vi styrker kollektivet og eksempelvis forebygger stress, er det reelt at tale om at vi styrker den kollektive robusthed i virksomheder og teams.

Teamet er organisationens hjerte. Udvikling af teamsamarbejde, både i ledelses- og medarbejderregi, vil give organisationen puls med tydelig kommunikation og klar mening. Det kan ses på både fravær, trivsel og omfanget af stress.

Digitale værktøjer til ledere er en bæredygtig og ressourcestærk mulighed for at støtte en kontinuerlig udvikling af lederkompetencer. On-line værktøjer er fremtidens bud på, hvordan vi støtter ledere i at varetage en fortsat stigende kompleks opgave.

Grænsen mellem offentlig og privat bliver i stigende grad utydelig. Det koster i produktivitet og sygefravær, og relationerne bliver belastede, når ledere og kolleger er med i soveværelset. Det kan betale sig at finde den rette balance og professionalisme ved at sætte spot på kultur og arbejdsmiljø.

Sæt fokus på trivsel og nedbring fravær gennem målrettede indsatser for udvikling af ledelse og inddragelse af medarbejdere. Herved opnås sikker og langsigtet effekt.