Fraværsværksted

Case: Fraværsværksted for ledere og medarbejdere i Dagtilbud, Faxe Kommune 


Problem

Højt fravær i to udvalgte daginstitutioner i en periode på mere end 3 år.

Løsning

Nedbringe fravær og øge trivsel gennem professionalisering af ledelse og arbejdsmiljø.

  • Fokuseret ledelse
  • Arbejde med kultur og relationer
  • Opstramning af fraværsprocedurer
  • Afprøvning af alternative spilleregler for fravær

On-line værktøj som understøttende redskab i indsatsen. Indsatsen har været løbende monitoreret af en styregruppe med ledelse, områdeledelse og udvalgte medarbejdere som forandringsagenter og ansvarlige for indsatsen i de respektive institutioner.

Resultat

Samlet nedbringelse af sygefravær fra hhv. 10 % (2015) til 4 % (2016) og 14 % (2015) til 9 % (2016).

Markant færre sygedage blandt pædagoger med Lifewise online

Virksomhed

Faxe Kommune

Referencer

Februar 2017
”Vi har etableret nye samarbejdsrelationer, der igen genererer nye handlemuligheder. Medarbejdere og ledere har skabt et rum og en ramme for alternativ tænkning i relation til fravær og procedurer.”

“I dag tager medarbejderne større ansvar for egen trivsel og fravær, fordi de blandt andet bruger redskaberne og onlineværktøjet til at forebygge stress. Vi har faktisk oplevet en generel større forpligtelse til fællesskabet i personalegruppen,”
Leder af daginstitutionen Frøen, Faxe Kommune, Jytte Karen Munch

KMD

Billede1