Stressberedskabet

Case: Det helhedsorienterede stressberedskab
Samarbejdsparter: 


Problem

Stress er et velkendt problem i de fleste virksomheder. Uanset om stress er privat- eller arbejdsrelateret koster det virksomheden, når en medarbejder bliver ramt af stress. Stress forventes at blive den hyppigste årsag til fravær i Danmark i 2020. Stress skal anerkendes og kan forebygges – fra toppen af virksomheden til det kollegiale samarbejde og den daglige ledelsespraksis.

Løsning

Stress kan forebygges med gode rammer for ledelse og rimelige vilkår for arbejdets udførelse – samt konkret hjælp til leder og medarbejdere til at forebygge, spotte og gribe ind overfor stress i god tid.

Ønsker virksomheder reelt at forebygge stress, forudsætter det en indsats og et stressberedskab, der arbejder sammen i alle faser af et stressforløb: forebyggelse, tidlig indsats og behandling/genopretning.

I den helhedsorienterede tilgang til virksomhedens stressberedskab, er aktørernes roller og opgaver klart definerede. Organisationens interne rådgivere (fx arbejdsmiljøorganisationen) kan få en konstruktiv rolle og blive aktive medspillere i virksomhedens trivselsarbejde. Med Lifewise online værktøjskasse til at forebygge og tackle konkrete stress-situationer, får HR en mulighed for at samle og udvide stressberedskabet fra det ofte primære fokus på behandling til også at omfatte forebyggelse og tidlig indsats.

Resultat

Et helhedsorienteret stressberedskab indebærer, at alle aktører bruger samme sprog og samme værktøjskasse. Det giver en lethed og en tydelighed for den enkelte medarbejder og en tryghed for leder i forhold til at forebygge og handle.

De fleste ledere anerkender ansvaret for at spotte og tilbyde hjælp, men langt færre ledere føler sig klædt på til opgaven. Derfor er onlineværktøjer til samtlige medarbejdere og aktører i stressberedskabet en tryghed til at handle og en udgør en konkret rød tråd i virksomhedens samlede indsats.

Referencer

“Udgifterne er forsvindende små, i forhold til at en medarbejder er væk i måske et halvt år. Kan vi undgå bare et tilfælde af stress, er det fantastisk. Jeg ser derfor værktøjet som en form for forsikring, som kræver en lille indsats fra medarbejdere og ledere,”
Henrik Rachnagel Olesen, senior manager, MAN Diesel & Turbo