Lifewise projektet har medvirket til at medarbejdere og ledere har fået skabt et rum og en ramme for alternative tænkninger i relation til henholdsvis fravær og procedurer herfor. Dette har igangsat to processer i de to deltagende dagtilbud, hvor arbejdet med kultur, regler og procedurer er i fokus. Herudover har Lifewise formået at bidrage til, at der er etableret nye samarbejdsrelationer, der igen genererer nye handlemuligheder.

For mit vedkommende har det bidraget til, at der er en fast ramme omkring projektets forløb samt en tydelig målsætning,”
Anette Nygaard Bang, Faglig leder, Faxe Kommune

“Sisse bliver rekvireret, når vi har behov for at skrue op på knapperne for god ledelse, høj trivsel og succes med kerneopgaven – og ned på dem for sygefravær, stress og frygt for forandring.

Det har altid været en succes – Sisse får virkelig flyttet rundt på ting og sager, ikke mindst fordi hun både har masser af professionel viden og erfaring at trække på, og samtidig er god til at lytte og sætte sin finger lige på det ømme punkt. Så… det har været fornyende, effektfuld og også sjovt og uformelt at skabe forandringer sammen med Sisse,”
Sven-Erik Skaarup Thøfner, udviklingskonsulent, HR, Solrød Kommune

Min tilgang til konsulentopgaven er at lytte, forstå, udfordre, processe og tilpasse til kontekst og vilkår. Det eksterne blik er ofte en forudsætning for at flytte sig signifikant. Mod og vedholdenhed på begge sider lønner sig.