Online værktøjer

KMD

Billede1

Lifewise har udviklet on-line værktøjer til HR, ledere, medarbejdere og arbejdsmiljøorganisation, der understøtter virksomhedens samlede stressberedskab.

Lifewise eMotion tilbyder redskaber til lederens forberedelse på dialog med stressramte medarbejdere og indsigt i egen lederstil.

”Alle kurser – uden undtagelse – er kun effektive, hvis man bruger det med det samme. Det er heldigvis sjældent, at vi har stresstilfælde, og derfor kommer det ikke ned under neglene på mig. Med et e-læringsværktøj skal jeg bare huske et link og et password, så er jeg på. Udgifterne er forsvindende små, i forhold til at en medarbejder er væk i måske et halvt år. Kan vi undgå bare et tilfælde af stress, er det fantastisk. Jeg ser derfor værktøjet som en form for forsikring, som kræver en lille indsats fra medarbejdere og ledere,”
Henrik Rachnagel Olesen, senior manager og afdelingschef, MAN Diesel & Turbo

Lifewise eMployee til medarbejdere tilbyder redskaber til kommunikation, stresshåndtering og –forebyggelse samt kulturforståelse.

”Lifewise giver et nyt udgangspunkt for dialog mellem ledere og tillidsrepræsentanter, i forhold til stress og kriser. Det fælles kendskab til begge værktøjer giver mulighed for at minde hinanden om, at her er en platform til at søge hjælp, hvis man har behov for inspiration eller redskaber til at komme videre,”
Kim Martin Hansen, Fællestillidsrepræsentant, Gentofte Kommune