Rettidig fokus på stress

Case: Udvikling af teamkultur
Virksomhed: Væksthuset, Solrød Kommune


Anledning

“Efter længere tids pres og svære opgaver, kombineret med en voldsom hændelse, besluttede vores ledelse at invitere Sisse ind, dels for at håndtere den opståede stress og dels for at forebygge, at det skulle opstå igen. Forløbet bestod derfor dels af undervisning i stress, stressforebyggelse og stresshåndtering og dels af individuelle samtaler,” Nicoline Klos Glasdam 

Indsats

“Sisse har på en indfølende og fagligt kompetent måde, formået at sætte en ramme, hvor vi dels har fået undervisning i teamsamarbejde, herunder hvilke elementer, der er vigtige for det gode teamsamarbejde, og dels har kunnet tale om netop vores team. Vi var i den forbindelse inde i noget centralt for os, nemlig, uenighed og konflikter, som vi, af misforstået hensyn til hinanden, i en svær periode, ikke havde fået taget og håndteret.

Vi ved nu, at konflikter er gode for forståelsen og samarbejdet og har opnået en langt større tillid, hvilket er centralt for trivsel og tryghed i et team. Vi er ikke længere bange for at tale åbent om vores forskellige opfattelser og tanker omkring et givent emne, og på den måde bliver vi hele tiden klogere på hinanden, og på hvad vi som team vægter og prioriterer. Vi er altså på én og samme tid blevet bedre til at samarbejde og har bedre fat om kerneopgaven,” Nicoline Klos Glasdam

Resultat

Forløbet har givet os:
– Viden der gør os i stand til at spotte stress/ begyndende stress, både hos os selv og hos hinanden
– Større viden om og forståelse for, hvad teamsamarbejde er, og hvad det kræver
– Konkrete modeller og værktøjer som vi kan bruge fremadrettet i vores teamsamarbejde
– Forståelse for og tillid til hinanden, Nicoline Klos Glasdam 

Virksomhed

Væksthuset, Børn og Unge Rådgivningen, Solrød Kommune

Referencer

“I virkeligheden vil jeg sige, at vi på det forholdsvis korte forløb på en måned, har nået et helt års teamudvikling. Jeg vil klart anbefale Sisse og Lifewise. Det er ikke blot en investering i stressforebyggelse, men i et teamsamarbejde,” Nicoline Klos Glasdam, ressourcepædagog, Væksthuset

“Som leder er det utrolig vigtigt at agere i rette tid i forhold til at håndtere stress og pres hos personalet. Og processen med Sisse har været yderst givende. Der er arbejdet med trivsel, teamsamarbejde og kerneopgave, og ledelsen har deltaget aktivt undervejs. Forløbet har været med til at reducere sygefravær (til nærmest intet), øge fokus på kerneopgaven og trivslen, samt kvalificere dialogen,” Birgitte Friis, leder, Væksthuset, Solrød Kommune