Mere trivsel og mindre sygefravær
– fra 10 til 4,2% i sygefravær

Case: Fraværsværksted for ledere og medarbejdere i Dagtilbud, Faxe Kommune 


Problem

Højt fravær i to udvalgte daginstitutioner i en periode på mere end 3 år.

Løsning

Nedbringe fravær og øge trivsel gennem professionalisering af ledelse og arbejdsmiljø.

  • Fokuseret ledelse
  • Arbejde med kultur og relationer
  • Opstramning af fraværsprocedurer
  • Afprøvning af alternative spilleregler for fravær

Lifewise onlineværktøj som understøttende redskab i indsatsen. Indsatsen har været løbende monitoreret af en styregruppe med ledelse, områdeledelse og udvalgte medarbejdere som motor, forandringsagenter og ansvarlige for indsatsen i de respektive institutioner.

Resultat

Samlet nedbringelse af sygefravær fra hhv. 10 % (2015) til 4 % (2016) og 14 % (2015) til 9 % (2016).

Markant færre sygedage blandt pædagoger med Lifewise online

Virksomhed

Faxe Kommune.

Område Midt har valgt at udvide indsatsen til de øvrige daginstitutioner under titlen Projekt Nærvær (sommer 2017-19)

Referencer

Maj 2018
”Det er systematikken i værktøjerne og samspillet med en ledelsestilgang, hvor tillid og ansvar lægges ud til debat i fællesskabet, der har sat rammen for den kulturforandring, vi oplever. I dag er det fællesskabet, der skaber rammen for vores egen motivation – det giver overskud og energi – i modsætning til de fællesskaber, der tager energi,”
Gitte Lihme, pædagog og TR/BUPL, Faxe Kommune

Februar 2017
”Vi har etableret nye samarbejdsrelationer, der igen genererer nye handlemuligheder. Medarbejdere og ledere har skabt et rum og en ramme for alternativ tænkning i relation til fravær og procedurer.”

“I dag tager medarbejderne større ansvar for egen trivsel og fravær, fordi de blandt andet bruger redskaberne og onlineværktøjet til at forebygge stress. Vi har faktisk oplevet en generel større forpligtelse til fællesskabet i personalegruppen,”
Leder af daginstitutionen Frøen, Faxe Kommune, Jytte Karen Munch

KMD

Billede1