Lifewise online som strategisk ledelsesværktøj

Case: Forebyg og spot stress – et tilbud til ledere
Samarbejdsparter: Radiometer Medical


Problem

Stress er et velkendt problem i de fleste virksomheder. Uanset om stress er privat- eller arbejdsrelateret koster det virksomheden, når en medarbejder bliver ramt af stress. Stress forventes at blive den hyppigste årsag til fravær i Danmark i 2020. Stress skal anerkendes og kan forebygges – fra toppen af virksomheden til det kollegiale samarbejde og den daglige ledelsespraksis.

Løsning

Lifewise online er digitale onlineværktøjer til ledere og medarbejdere til at støtte ledelseskvalitet, relationer og dialog samt forebyggende indsatser i virksomheder med fokus på stress, trivsel og systematiske samtaler.

Radiometer Medical tilbyder sine medarbejdere og ledere adgang til Lifewise digitale værktøj til forebyggelse af stress og sikring af god trivsel. Med værktøjet følger et kort leder-uddannelsesforløb på to halve dage med introduktion til og forberedende opgaver fra værktøjet – eksempelvis træning i 1:1 samtaler med egne medarbejdere.

Resultat

Et helhedsorienteret stressberedskab indebærer, at alle aktører bruger samme sprog og samme værktøjskasse. Det giver en lethed og en tydelighed for den enkelte medarbejder og en tryghed for leder i forhold til at forebygge og handle.

De fleste ledere anerkender ansvaret for at spotte og tilbyde hjælp, men langt færre ledere føler sig klædt på til at gribe ind – og til at forebygge. Derfor er onlineværktøjer til samtlige medarbejdere og aktører i stressberedskabet en tryghed i at handle og det udgør HR’s røde tråd i virksomhedens indsats med et fælles sprog og konkrete redskaber til alle.

Mette Skibstrup Eriksen, der har deltaget i Radiometers lederuddannelsesforløb juni 2018, siger:
Lifewise lederuddannelse, Forebyg og Spot Stress, gav os

• Tid til dialog med lederkolleger om stress udfordringer
• God indsigt i årsagerne til stress – der er mange forskellige og ikke altid er de indlysende
• Gode øvelser, der giver anledning til gode samtaler og udveksling af synspunkter
• Værktøjet rummer alle tre faser – forebyggelse, coping og tilbage på job
• God indsigt ifht. ledelse af teamet, som vi ikke går og tænker på i hverdagen
• Medarbejder tool er meget fint og giver ideer til god ledelse, hvis det er ved at gå galt
• Trænings-samtalerne med egne medarbejdere giver dels refleksioner over egen ledelse og dels nye veje ifht. fremtidig ledelse, forebyggelse og håndtering af stress.

Referencer

“Lifewise lederuddannelse, Forebyg og spot stress, er et rigtig godt kursus, der kommer godt omkring emnet stress og ledelse. Sisse er en god underviser og formidler – god til at stille skarpt, når der er nogle, der taler udenom/glider af på emnet. Lifewise Onlineværktøj er fint og støtter godt op omkring undervisningen. Og det er rigtig fint, at der er et værktøj, sådan, at der er noget at gå tilbage til efter undervisningen. Hertil er medarbejderværktøjet også rigtig fint, og giver ideer til at forebygge og afhjælpe, hvis det er ved at gå galt. Det betyder, at vi kan gå ud og skabe en forandring allerede dagen efter,” Mette Skibstrup Eriksen, Senior Manager, Global Product Safety & Global EHS