Tidlig indsats

Case: Tidlig indsats overfor stress i MAN Diesel & Turbo
Samarbejdsparter: KMD


Problem

Ønske om at forebygge stress. Øget fokus på stress blandt medarbejdere og ledere. Interesse for at afprøve ny digital metode.

Løsning

On-line hjælp til både ledere og medarbejdere. Introduktion til on-line værktøj til ledere og medarbejdere og ledere arbejder i sparringsforløb med konkrete øvelser i at spotte stress og gå i dialog med medarbejdere.

“Udgifterne er forsvindende små, i forhold til at en medarbejder er væk i måske et halvt år. Kan vi undgå bare et tilfælde af stress, er det fantastisk. Jeg ser derfor værktøjet som en form for forsikring, som kræver en lille indsats fra medarbejdere og ledere,” Henrik Rachnagel Olesen, senior manager, MAN Diesel & Turbo

Resultat

Et samlet stressberedskab, hvor organisationens (stress) aktører har tydelige roller og er klædt på med redskaber og viden om, hvor en stressramt medarbejder finder hjælp og hvordan leder og teamet forebygger stress. Uddannelse af arbejdsmiljøorganisationen. HR klar til brug af online løsning.

Holdningsændring, tidlig indsats, lederudvikling (spotte, dialog, forebygge og arbejder med kultur sammen med medarbejderne).

Omtale af indsats i Ingeniøren, 24-02-17

Virksomhed

MAN Diesel & Turbo

Referencer

“Værktøjet har givet os et fælles sprog, hvor medarbejderne markerer, hvad de oplever som dejligt, hvad der giver sved på panden, og hvad der er ækelt. På den baggrund får vi en snak om hvad vi kan ændre. Måske ender det med, at vi skal fjerne nogle af de gule opgaver, fordi den røde faktisk er en yndlingsopgave, som de ikke føler de kan følge ordentligt til dørs,”
Henrik Rechnagel Olesen, senior manager og afdelingschef, MAN Diesel & Turbo

Min gruppe på 22 ansatte og jeg selv har gennemført Lifewise forløb (kort introduktion og forberedelse). Jeg er meget positiv overfor resultatet, da det hjalp meget med at få mine ansatte til at ”lukke op” for problemstillinger der har luret i baggrunden længe. Vi har aftalt, min gruppe og jeg, at fortsætte dialogen. Så alt i alt rigtig positivt, og over min forventning,
Jesper Dyreholt, Manager, MAN Diesel & Turbo

KMD

MAN2

MAN3