Lifewise arbejder for det meningsfulde arbejdsliv og bæredygtige arbejdspladser. Det er menneskeskabt, når vi lykkes over forventning – og ligeså når vi ikke gør. Forskellen vil ofte findes i arbejdsfællesskabernes kvalitet og fokus.

Vi støtter mennesker – ledere og medarbejdere – i at lykkes, for sig selv og som arbejdsfællesskab. Det gør vi med fokuserede processer, værktøjer og samtaleforløb.

 


Cases


Høj ledelseskvalitet er helt afgørende for arbejdspladsers bæredygtighed. De bedste ledere tager sig tiden til at reflektere over egen ledelsespraksis med en ambition om at lære og forbedre.

Empowerment for kvinder. Arbejdspladser vil have stor gavn af at flere kvinder tager ledelse. Hjælp dig selv eller en kvindelig medarbejder med at finde sin indre styrke.  

Teamet er organisationens hjerte. Udvikling af teamsamarbejde vil give arbejdsfællesskabet puls med tydelig kommunikation og klar mening. Det kan ses på både fravær, trivsel og omfanget af stress.

Projektledelse er en ledelsesopgave som spillende træner. Styrk dine projektledere med værktøjer til kommunikation, teamsamarbejde og ledelse. Med personlig udvikling og selvindsigt.

Forebyg stress med fokuserede indsatser på jeres arbejdsplads. Stress er en af vor tids største udfordringer for det meningsfulde arbejdsliv og for bæredygtige arbejdspladser. 

Reducér sygefravær gennem målrettede indsatser. Sygefravær koster arbejdspladser i kvalitet, produktivitet og arbejdsglæde. Sygefravær nedbringes med fokus på systematik, mening og tydelig ledelse.