Lifewise arbejder for at styrke virksomheders modstandskraft mod stadig stigende krav til omstilling, vækst og produktivitet. Det gør vi med coaching, konsulentopgaver og digitale indsatser. Lifewise har, sammen med KMD, udviklet onlineværktøjer til at styrke ledelse, trivsel og arbejdsmiljø, og forebygge stress og sygefravær.

 


Cases


Stress kan forebygges med fokus på kultur og ledelse. Dermed opnår vi resultater på selv komplekse udfordringer, som typisk krydser grænserne til det relationelle og personlige.

Robusthed opfattes – mere eller mindre berettiget – som en ny trussel mod det psykiske arbejdsmiljø. Når vi styrker kollektivet og eksempelvis forebygger stress, er det reelt at tale om at vi styrker den kollektive robusthed i virksomheder og teams.

Teamet er organisationens hjerte. Udvikling af teamsamarbejde, både i ledelses- og medarbejderregi, vil give organisationen puls med tydelig kommunikation og klar mening. Det kan ses på både fravær, trivsel og omfanget af stress.

Digitale værktøjer til ledere er en bæredygtig og ressourcestærk mulighed for at støtte en kontinuerlig udvikling af lederkompetencer. On-line værktøjer er fremtidens bud på, hvordan vi støtter ledere i at varetage en fortsat stigende kompleks opgave.

Rettidig fokus på stressforebyggelse gennem udvikling af teamsamarbejde. Det koster i produktivitet og sygefravær, når teamet og relationerne bliver belastede af udefrakommende trusler. Fokus på samarbejde og fællesskab styrker teamets modstandskraft mod stress.

Sæt fokus på trivsel og nedbring fravær gennem målrettede indsatser for udvikling af ledelse og inddragelse af medarbejdere. Herved opnås sikker og langsigtet effekt.