Online værktøjer

KMD

Billede1

Lifewise online – den røde tråd i stressberedskabet

Lifewise har sammen med it-virksomheden, KMD, udviklet onlineværktøjer til HR, ledere, medarbejdere og arbejdsmiljøorganisation, der understøtter virksomheders samlede stressberedskab. Lifewise online værktøjskasse kan fungere som den røde tråd i stressberedskabet ved at danne ramme for et fælles sprog om stress og trivsel på arbejdspladsen. Lifewise online er værktøj til både leder og medarbejder på dansk og engelsk.

Lifewise eMotion – onlineværktøj til ledere

Lifewise eMotion er konkrete redskaber, der kvalificerer leders dialog med medarbejderne. Værktøjskassen tilbyder viden om stress og hjælp til ledelsesopgaven samt øvelser og opgaver til at forebygge og tackle stress i afdelingen og sammen med medarbejderne.

”Værktøjet tilbyder struktur og systematik for dialogen med mine medarbejdere om at forebygge stress. Det er ikke let at tale om, uden systematik og en professionel ramme. Jeg bruger redskaberne til at tage hul på temaet og til at udvikle nye vaner,”
Torben Plambæk, afd.dir., Nykredit

”Min deltagelse i kursusforløbet og brug af Lifewise onlineværktøjer, har gjort det muligt for mig som leder at kunne omsætte stresstemaet fra noget, der normalt er så tabuiseret og svært, til at være konkret og håndterbart,”
Michael Teller Aas, Manager R&D, Radiometer Medical ApS

”Alle kurser – uden undtagelse – er kun effektive, hvis man bruger det med det samme. Det er heldigvis sjældent, at vi har stresstilfælde, og derfor kommer det ikke ned under neglene på mig. Med et e-læringsværktøj skal jeg bare huske et link og et password, så er jeg på. Udgifterne er forsvindende små, i forhold til at en medarbejder er væk i måske et halvt år. Kan vi undgå bare et tilfælde af stress, er det fantastisk. Jeg ser derfor værktøjet som en form for forsikring, som kræver en lille indsats fra medarbejdere og ledere,

“Værktøjet har givet os et fælles sprog, hvor medarbejderne markerer, hvad de oplever som dejligt, hvad der giver sved på panden, og hvad der er ækelt. På den baggrund får vi en snak om hvad vi kan ændre. Måske ender det med, at vi skal fjerne nogle af de gule opgaver, fordi den røde faktisk er en yndlingsopgave, som de ikke føler de kan følge ordentligt til dørs,” Henrik Rechnagel Olesen, senior manager og afdelingschef, MAN Energy

Min gruppe på 22 ansatte og jeg selv har gennemført Lifewise forløb (kort introduktion og forberedelse). Jeg er meget positiv overfor resultatet, da det hjalp meget med at få mine ansatte til at ”lukke op” for problemstillinger der har luret i baggrunden længe. Vi har aftalt, min gruppe og jeg, at fortsætte dialogen. Så alt i alt rigtig positivt, og over min forventning, Jesper Dyreholt, Manager, MAN Energy

Lifewise eMployee – onlineværktøj til medarbejdere

Lifewise eMployee til medarbejdere tilbyder redskaber til kommunikation, stresshåndtering og –forebyggelse samt kulturforståelse. Medarbejdere vil finde redskaber til at føre dagbog og handleplan for egen trivsel samt hjælp til dialog med kollegaer og leder.

”Da jeg udfyldte mit trivselsbarometer, blev jeg klar over, at jeg skal tage min krops signaler langt mere alvorligt. Værktøjet har været e øjenåbner, og det første skridt til at passe bedre på mig selv.”
Lone Graham, pædagog, Møllen, Faxe Kommune

”Lifewise giver et nyt udgangspunkt for dialog mellem ledere og tillidsrepræsentanter, i forhold til stress og kriser. Det fælles kendskab til begge værktøjer giver mulighed for at minde hinanden om, at her er en platform til at søge hjælp, hvis man har behov for inspiration eller redskaber til at komme videre,”
Kim Martin Hansen, Fællestillidsrepræsentant, Gentofte Kommune