“Med midler fra STAR valgte jeg Sisse Fallinge, Lifewise, som facilitator for vores sygefraværsindsats. Valget faldt på Sisse fordi hun satte fokus på 3 spor i processen. Det individuelle spor, som handlede om medarbejderens forholden sig til egen trivsel og medansvar for arbejdsmiljøet fint understøttet af et elektronisk værktøj som Lifewise har udviklet sammen med KMD om trivsel og stress. Det kollektive spor om samspillet i teamet, herunder spilleregler og medansvar for helheden. Samt et ledelsesspor, der forpligtede ledelsen på plejecentret til at udvikle egne ledelseskompetencer, som matchede de aktuelle udfordringer. Undervejs i projektet har Sisse med sin rolige og empatiske facon åbnet for de svære dialoger hos både medarbejdere og ledere. Hun er en god lytter og iagttager, og har håndteret de spontane behov, der er dukket op undervejs og har sat små parallelle processer i gang. På den måde er der et fint flow i projektet.
Sisses metode og datagrundlag har dels været hårde data om fravær, personlige interviews med ledelse og medarbejdere, dialogmøder i teams og ledercoaching ud fra personlighedsanalyse og teamlederkontrakt. Siden vi gik i gang har vi opnået en halvering af sygefraværet. Der er selvfølgelig mange faktorer i spil, men vi forventer en langsigtet virkning med et markant lavere sygefravær end vi har haft hidtil.
Jeg vil anbefale Lifewise som facilitator i de projekter, hvor der skal arbejdes med holdninger, personlighed og ansvar. For os gør det en forskel,”
Lene Thrane-Møller, Funktionsleder plejecentrene, Herlev Kommune

Lifewise projektet har medvirket til at medarbejdere og ledere har fået skabt et rum og en ramme for alternative tænkninger i relation til henholdsvis fravær og procedurer herfor. Dette har igangsat to processer i de to deltagende dagtilbud, hvor arbejdet med kultur, regler og procedurer er i fokus. Herudover har Lifewise formået at bidrage til, at der er etableret nye samarbejdsrelationer, der igen genererer nye handlemuligheder.

For mit vedkommende har det bidraget til, at der er en fast ramme omkring projektets forløb samt en tydelig målsætning,”
Anette Nygaard Bang, Faglig leder, Faxe Kommune

“Sisse bliver rekvireret, når vi har behov for at skrue op på knapperne for god ledelse, høj trivsel og succes med kerneopgaven – og ned på dem for sygefravær, stress og frygt for forandring.

Det har altid været en succes – Sisse får virkelig flyttet rundt på ting og sager, ikke mindst fordi hun både har masser af professionel viden og erfaring at trække på, og samtidig er god til at lytte og sætte sin finger lige på det ømme punkt. Så… det har været fornyende, effektfuld og også sjovt og uformelt at skabe forandringer sammen med Sisse,”
Sven-Erik Skaarup Thøfner, udviklingskonsulent, HR, Solrød Kommune

Min tilgang til konsulentopgaven er at lytte, forstå, udfordre, processe og tilpasse til kontekst og vilkår. Det eksterne blik er ofte en forudsætning for at flytte sig signifikant. Mod og vedholdenhed på begge sider lønner sig.