Leder, brug dine styrker og svagheder effektivt

Case: Ledelsesudvikling med BIG5 
Samarbejdsparter: Nygårds Plads


De bedste ledere stiller sig til rådighed for feedback og har løbende fokus på personlig udvikling

Alle – også du – har styrker og karaktertræk, der hjælper dig i dit lederskab; og som gør dig til den leder og det menneske, du er.

Den kontekst, med de udfordringer og relationer du indgår i, er samtidig medbestemmende for, hvordan dine styrker, erfaringer og personlighedstræk udspiller sig i praksis. Typisk vil dine træk og strategier (erfaringer) – ud over at fungere som styrker – også indebære en risiko for ”overforbrug” og ledelsesfælder.

Bliv en bedre leder

God ledelse fordrer din konstante opmærksomhed på samspillet mellem din værktøjskasse (personlighed, adfærd, strategier og erfaringer) og det konteksten har brug for.

God ledelse er derfor også, at acceptere det menneske du er, ved at forstå dine adfærdsmønstre og lære at dosere dine reaktioner og handlinger, så de i praksis er befordrende for det, du gerne vil opnå.

Vi tilbyder forløb for ledere – individuelle og som ledelsesteam – støttet af værktøjer, metoder og samtaler, der udfordrer dig og bringer dig videre i dit lederskab, dit arbejdsliv og til gavn for arbejdsfællesskabet.

MAN3