Vi nedbringer sygefravær i fællesskab

Case: Heidi Kragskov Bruun er klyngeleder i Amager Klynge I, Københavns Kommune 


Fælles ledelsesindsats

Amager Klynge I har nedbragt sygefraværet mærkbart i 2023 med en indsats for ledelsesteamet og et fælles fokus på det personlige lederskab.

Amager Klynge I tæller 7 daginstitutioner med et fælles ledelsesteam, og har som mange andre daginstitutioner sat sig for at nedbringe sygefravær. Et højt sygefravær har naturligvis en påvirkning på kerneopgaven, og på det som både medarbejdere og ledere brænder for, nemlig det pædagogiske arbejde. Uanset hvor stor ilden er, og at hjertet slår for børnene, udviklingsarbejdet og kreativiteten, vil et højt sygefravær være en kæp i hjulet på de daglige ambitioner. Når færre af de faste medarbejdere møder planmæssigt op på arbejde, må planer ændres akut og kolleger bliver pressede af uforudsigelighed som følge af fravær. Det udfordrer engagementet, fællesskabet og de langsigtede visioner.

Op imod 1/3 af korttidsfraværet er nedbragt

Derfor har Amager Klynge I smøget ærmerne op og trodset følelsen af, at ”naturligvis har vi et løbende fokus på sygefravær”. Der skal en ekstra indsats til, når man vil knække kurven. Med vished om, og fokus på, at vi som ledelsesteam kan endnu mere, end vi kan hver især, er lederne rykket endnu tættere sammen som forpligtende fællesskab, og holder hinanden op på ledelse af sygefravær. Nu sparrer vi om svære sygefraværssager, udfordrer hinandens praksis og forfølger fælles mål. Vi har arbejdet sammen om det personlige lederskab med ledelsesprofiler – specifikt i forhold til sygefravær. Det giver et mod og en indsigt til at gå ad veje, som man kan have en tendens til at udsætte eller undgå, når man ikke bliver udfordret af kolleger og af den fælles forpligtelse.

       Vi kan se en klar positiv tendens på sygefraværet allerede i indeværende år, ud over at vi i langt højere grad oplever, at vi står sammen om at løfte opgaven. Vi finder støtte, supervision og opfølgning i fællesskabet. Vi har simpelthen løftet vores ledelse et niveau op på dette felt. Indtil videre har vi nedbragt vores korttidsfravær med op imod en tredjedel i forhold til sidste år. Det er vi godt tilfredse med, og vi forventer at tendensen fortsætter, fordi vi også fremover vil være rykket sammen om at fastholde fokus på sygefravær.

Sisse har hjulpet os med at sætte sygefravær på dagsordenen som en fælles ledelsesopgave, med systematik og at bringe vores personlige tilgange til ledelse i spil.