OM Lifewise

Lifewise vil
støtte ledere og virksomheder i
at skabe bæredygtig og ansvarlig vækst
gennem konsekvent og kontinuerligt fokus på ledelse og psykisk arbejdsmiljø.

Gennem
Individuel og team coaching, procesledelse, kursusvirksomhed, e-learningbaseret leder- og medarbejderudvikling, strategisk arbejde med kultur og organisation, stressforebyggelse og nedbringelse af fravær gennem langsigtet og målrettet ledelse.

Alle indsatser har det til fælles, at udvikling af ledelse og teamsamarbejde er bærende elementer i et godt psykisk arbejdsmiljø og forebyggelse af stress og sygefravær.

Lifewise samarbejder med konsulenthuse, IT-virksomheden KMD og et bredt udvalg af kunder fra offentlig og privat sektor.

Lifewise er ejet af cand.scient.pol Sisse Fallinge, der har mere end 10 års erfaring med organisations- og lederudvikling. Sisse Fallinge er certificeret i DISC og corporate og team coaching fra The Coaching Academy (London) og tilbyder coaching af ledere, medarbejdere og teams. Siden suppleret med proceskonsulent og protreptik ved Copenhagen Coaching Center.

Sisse Fallinge er certificeret i personlighedsanalysen BIG FIVE til udvikling af ledere, medarbejdere og teams. 

sisse