OM Lifewise

Lifewise vil
støtte ledere og virksomheder i
at skabe bæredygtig og ansvarlig vækst
gennem konsekvent og kontinuerligt fokus på ledelse og psykisk arbejdsmiljø.

Gennem
Individuel og team coaching, procesledelse, kursusvirksomhed, e-learningbaseret leder- og medarbejderudvikling, strategisk arbejde med kultur og organisation, stressforebyggelse og nedbringelse af fravær gennem langsigtet og målrettet ledelse.

Alle indsatser har det til fælles, at udvikling af ledelse og teamsamarbejde er bærende elementer i et godt psykisk arbejdsmiljø og forebyggelse af stress og sygefravær.

Lifewise samarbejder med konsulenthuse, IT-virksomheden KMD og et bredt udvalg af kunder fra offentlig og privat sektor.

Lifewise er ejet af cand.scient.pol Sisse Fallinge, der har mere end 15 års erfaring med organisations- og lederudvikling. Sisse er certificeret i BIG5 personlighedsanalyse, Great 8 kompetenceprofil, DISC samt executive og team coaching fra The Coaching Academy (London). Sisse er frivillig mentor for voldsramte kvinder.

sisse